Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Jeugdwet


De nieuwe Jeugdwet: hoe verandert mijn zorg (Min. VWS)

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:


- Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking,   jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg.
- De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. 
- De uitvoering van jeugdreclassering. 

 

Alles hierover staat hier te lezen. Klik op deze pagina bijvoorbeeld op Jeugd om meer te lezen over alle wijzigingen voor personen tot 18 jaar (en in voorkomende gevallen zelfs tot 23 jaar!)

Misverstanden over de nieuwe Jeugdwet leest u hier.

Voor het stuk m.b.t. de Jeugd-GGZ, lees dit

Het is nu meer dan ooit van belang te starten bij de (behandelend) arts van uw kind. Die kan dus nog steeds een verwijzing geven voor Jeugd-GGZ. 


LET OP: verwijzing naar een door de gemeente gecontracteerde aanbieder wordt vergoed. Niet gecontracteerd door de gemeente, dan wordt er niet vergoed. Zie deze pagina van Kennisnet Jeugd.

De meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp lees je hier op de site van Jeugdhulp Rijnmond.

 

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

Voor wat betreft eetstoornisproblematiek staat er het volgende hier te lezen.

 

Human Concern

Meer informatie over aanmelding en behandeling jeugd van 16-18 jaar vind je hier.


De Geheime Tuin (4-18 jaar)

Meer specifieke informatie over gemeenten die de behandeling van (de organisatie generalistische basis GGZ) De Geheime Tuin vergoeden vindt u hier.