EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Op deze pagina informatie over mogelijke achterliggende problematiek.


CELEVT
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische TraumatiseringLandelijk steunpunt op het gebied van Pesten


Centrum Seksueel Geweld
In het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werken verschillende professionals samen voor mensen die korter dan 7 dagen geleden seksueel geweld hebben meegemaakt. Telefoon (24/7): 0800 - 0188


Centrum voor Transitie (voor traumasensitieve behandeling, begeleiding en ontwikkeling) Doorn
Het behandelcentrum Trauma en Transitie is er voor mensen die in hun jeugd getraumatiseerd zijn geraakt en hierdoor in volwassenheid vastlopen. Wij richten ons op herstel van vertrouwen in en verbinding met jezelf en de ander.


Fier
Expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties


neuroCare Group (hoofdkantoor Nijmegen, vestigingen door Nederland)

neuroCare Group is een wereldwijd opererende organisatie die staat voor effectieve en duurzame geestelijke gezondheidszorg, waarbij afstand wordt genomen van de one-size-fits-all benadering. 


Orthoconsult (van Buro Puur)
De angst achter de eetstoornis


PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum

PSYTREC richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stressstoornis, oftewel PTSS. PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen waarbij er levensgevaar of ernstige verwonding dreigde of sprake was van seksueel misbruik.

PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS. Dat is PTSS waarbij meerdere trauma’s een rol spelen


Stichting Aandacht voor Pesten
Landelijk steunpunt op het gebied van Pesten


Stop Pesten NU  

Expertise- Informatie- & Kenniscentrum Pesten & Online Pesten


Trauma Centrum Nederland (Vorden)
Trauma Centrum Nederland richt zich op volwassenen met een posttraumatische stressstoornis. Deze kan ontstaan als iemand iets heel ergs heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een winkelier die is overvallen, iemand die een ongeluk heeft gehad, een oorlogsveteraan, maar ook een conducteur die is bedreigd tijdens het werk.

Die gebeurtenis kan dan steeds op een indringende manier in gedachten, dromen of lichaam terugkomen. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor hun ogen afspeelt, alsof het steeds opnieuw wordt beleefd.

In een innovatief achtdaags programma behandelen we trauma's waarbij zowel patiënten als hun gezin worden betrokken. Het programma bestaat uit verschillende evidence-based behandelmethoden.