EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Gecontracteerde zorg?

Zoek hier per verzekeraar welke zorgverlener is gecontracteerd.


CZ

De Goudse

Ditzo

DSW

FBTO

Menzis

Nationale Nederlanden

OHRA

Univé

VGZ

Zilveren Kruis


Mocht uw verzekeraar hier niet bij staan, kijk dan op onderstaande link. Vaak staat al snel op de site van de zorgverzekeraar een link naar de (gecontracteerde) zorgverlener(s). Zo niet, ga dan naarzoekenop de site en geef "zorgverlener" als zoekitem.


Alle zorgverzekeraars in Nederland


Studentenverzekeringen en eetstoornis

Hier vind je informatie


Zorgverzekering vergelijken Consumentenbond

Mogelijkheid tot vergelijken van zorgverzekeringen.


Zorgverzekeringslijn (initiatief van Ministerie van VWS)

Zorgverzekeringslijn geeft onafhankelijk advies en praktische tips voor het oplossen van zorgverzekeringsschulden. Wij leggen uit hoe de Zorgverzekeringswet in elkaar zit en welke rechten en plichten (on)verzekerden hebben. Dat doen we gratis voor consumenten en hulpverleners.


Zorgwijzer

Informatie over wat er vergoed wordt door de zorgverzekering bij behandeling van psychosociale therapie en psychologische zorg.