EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Informatie over eetstoornissen

Op de volgende sites is informatie te vinden m.b.t. eetstoornissen

 

AfkickkliniekWijzer 

AfkickkliniekWijzer.nl helpt je bij het vinden van een afkickkliniek.

AfkickkliniekWijzer.nl is een onafhankelijk platform, met uitgebreide informatie over verslavingen, behandelmethodes en afkickklinieken.

 

ANBN

Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa (België)


Consumentenbond

Informatie over eetstoornissen


DOCPLAYER

Website om handige en kosteloze instrumenten om informatie te publiceren of te wisselen.


Eetproblemen in de sport

Hier vind je informatie over; wat een eetprobleem en eetstoornis (in de sport) inhoudt, welke hulp erbij geboden kan worden en de benadering die de sporter nodig heeft. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij wat jij kan doen om de kans op een eetstoornis zo klein mogelijk te maken.


Eetstoornis

Informatiepagina op Wikipedia


Eetstoornis

Informatiepagina op InfoNU


Eetstoornis.be

Met o.a. tips voor leerkrachten


Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

Huisarts en Wetenschap


Featback

Zelfhulpprogramma over eetstoornissen


First EET kit en First EET Cast

First EET kit is bedoeld voor mensen die iemand behandelen of kennen met een eetbuistoornis of een vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID), anorexia nervosa of boulimia nervosa. De website biedt eerste hulp en ondersteuning tijdens het moeilijke en emotionele proces van herkennen, erkennen, vaststellen en behandelen van een (beginnende) eetstoornis.


Gezondheidsplein

Informatie over eetstoornissen


Gezond'r

Website met een overzicht van vrijwel alle denkbare eetstoornissen


Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa

Engelstalige site m.b.t. richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa (Ned. vertaling Google)


Human Concern

Informatie over eetstoornissen


Jongereninformatie - Info voor jou

Dit is een website voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op deze website is uitleg te vinden en tips te verkrijgen over allerlei onderwerpen.


K-EET

In april 2019 is de stuurgroep K-EET gestart. K-EET staat voor landelijke ketenaanpak eetstoornissen. De opdracht aan K-EET is een inhoudelijk gedragen, duurzaam fundament te leggen onder de ketenaanpak bij eetstoornissen onder kinderen en jongeren, landelijk, bovenregionaal en in de gemeentelijke regio’s.


K-EETi (collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals)

K-EETi is een collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals die vragen hebben over de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met een eetstoornis. K-EETi wordt gerund door experts in eetstoornissenzorg.

Voor inhoudelijk overleg en advies is K-EETi is elke werkdag tussen 12.00-13.00 uur bereikbaar via 085-760 3375. Er wordt doorgeschakeld naar de dienstdoende expert.


Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatriedeel ouders - deel professionals

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor professionals, ouders, jongeren en gemeenten (informatie over pro-ana)


Kenter Jeugdhulp

Informatiepagina over eetstoornissen


MINNIEMAUDNL

MinnieMaud – herstellen van een restrictieve eetstoornis
Homeodynamic Recovery Method, (HDRM, voorheen bekend als "MinnieMaud")


Nederlands Jeugdinstituut

Informatie over eetstoornissen


NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)

ICD-10 classificatie van eetstoornissen


Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Utrecht)

Informatie over de richtlijn ondergewicht (2019)


Nicole Nous (gastdocent eetstoornissen)

Vanmijn 26e tot mijn 38e stond mijn leven in het teken van een eetstoornis. Sinds 2005 geef ik les in het vmbo en verzorg ik zowel theorie- als praktijklessen in verschillende vakgebieden. Door mijn werk ben ik gewend te spreken voor grote groepen, flexibel te zijn,lesmateriaal op maat te ontwikkelen en in te spelen op de behoefte van de doelgroep.


NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (zoek op eetstoornis)


Orthoconsult

De angst achter de eetstoornis


Praktijk voor autisme & deskundigheidsbevordering Autismekundig (Audrey Mol, Amsterdam)

Autismekundig is er voor hulpverleners in de ggz.​Autismekundig biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme in de vorm van consultatie bij diagnostiek en (vastgelopen) behandeling, scholing en supervisie aan professionals in de ggz.
Scholing: autisme en eetstoornissen/autismespecifieke eetproblemen


Psychiatrienet

Informatie over voedings- en eetstoornissen


Selectieve eetstoornis

Wat is een selectieve eetstoornis (Mens en Gezondheid)


Siltalk (Sylvia)

Gastcollege's, voorlichtingen en blogs


Stichting Be-Aware

Informatie over eetstoornissen


Stichting Kiem (Amersfoort)

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. Zij beoogt het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien. Daarnaast richt de stichting zich middels haar kernprogramma’s op kennis-bevordering onder naasten, scholen en professionals.


The Eating Disorder Institute (Engelstalig)

Informatie over eetstoornissen (o.a. MinnieMaud)


Thuisarts.nl (NHG)

Informatie m.b.t. eetproblematiek


ZorgstandaardenEetstoornissen (Kwaliteitsontwikkeling GGZ)

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.