EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Overig


AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Elk kind, elke jongere en elke volwassene die te maken krijgt met jeugdhulp, kan hulp bij het AKJ vragen. De vertrouwenspersonen zijn er om te begeleiden en ondersteunen. Er kunnen allerlei vragen zijn waar men graag een duidelijk antwoord op wilt hebben. Als je als jongere in een instelling zit, krijg je bezoek van de vertrouwenspersoon.


Anorexia Jongens

Website met informatie over eetstoornissen bij jongens


Artiva (Emotie eten)

Artiva leidt hulpverleners op in de methodiek ‘Uit de ban van emotie-eten’.


Beat Eating Disorders (UK)

Beat is the UK’s eating disorder charity. We began life in 1989 as the first national charity for people with eating disorders because of a merger of two local charities. Called the Eating Disorders Association, we have grown and developed over time to become Beat. 


Care Consultancy (Apeldoorn, landelijk werkend) 

Care consultancy:
- is er voor mensen in kwetsbare situaties en met meervoudige problematiek .
- is er ambulant als binnen residentiele voorzieningen
- biedt naast advies / meedenken in vastgelopen situaties vooral ook intensieve begeleiding.


Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Als zorgprofessionals vastlopen met een cliënt en geen perspectief meer zien, kunnen zij bij het CCE een consultatie aanvragen. We komen alleen in actie als een probleem vanuit de reguliere zorg niet kan worden opgelost.
De cliënt zelf, familie of vertegenwoordigers kunnen ook een consultatie aanvragen, bij voorkeur in samenspraak met de zorginstelling. Daar zijn geen kosten aan verbonden.
Het CCE gaat met zorgprofessionals en anderen op zoek naar verklaringen voor het probleemgedrag en naar mogelijkheden om de situatie van de cliënt te verbeteren.


Centrum voor intuïtief eten

Intuïtief Eten is een anti-dieet benadering die je met behulp van 10 principes leert hoe je in contact kunt komen met je eigen innerlijke signalen zoals honger, verzadiging en voldoening en je voor altijd afscheid laat nemen van diëten.


De Kinderombudsman

De Kinderombudsman beschermt de rechten van kinderen en jongeren. Hij controleert of de kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid. De Kinderombudsman is onafhankelijk. Hij kan klachten ontvangen, mag zaken onderzoeken en advies geven aan de Nederlandse regering.


De mondgezondheid bij personen met een eetstoornis (Laura Van Laere, tandheelkunde, Scriptiebank.be)


Eetexpert (België)

Kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen


Eetonderzoek.nl

"Ons uiteindelijke doel is om betere behandelingen voor mensen met eetstoornissen en/of obesitas te ontwikkelen. Ons onderzoek is geïnspireerd op de klinische praktijk en we proberen onze bevindingen uit het lab voortdurend te vertalen naar behandelingen voor de psychologische praktijk".


Eetstoornissen in de tandartspraktijk (psychologie,dr. R.C. Gorter,TandartsPraktijk, 26 (2005), p. 46-46)


Eetstoornissen Netwerk (EN) Initiatief van K-EET, NAE en Stichting Kiem

Eetstoornissen Netwerk biedt een actueel overzicht van het best bewezen werkzame behandelaanbod en van de mogeljkheden voor begeleiding.

Eetstoornissen Netwerk is een plek waar zorgverleners elkaar eenvoudig kunnen vinden en samen sneller de juiste zorg kunnen bieden.


EOVA (Hengelo, Ov)

EOVA is een onafhankelijke, particuliere instelling, gevestigd in Hengelo (OV). EOVA staat voor Eetoplossingen door Onderzoek, Voorlichting en Advies.

Vanuit een cliëntgerichte en wetenschappelijke zienswijze biedt EOVA gespecialiseerde therapie voor eetstoornissen en overgewicht.
Daarnaast verleent EOVA ondersteuning bij wetenschappelijk en kwaliteitsonderzoek. Nieuwe initiatieven worden in de vorm van pilotprojecten aangeboden en geëvalueerd. EOVA biedt voorlichting via een uitgebreide informatievoorziening en op maat gemaakte lezingen en workshops.


Ellen Spanjers

Ervaringsdeskundige creatieve duizendpoot


Het Respijt (respijthuis) IxtaNoa (Nijmegen)

Het respijthuis is een voorziening voor mensen (18+) die een psychische onbalans ervaren. Zij kunnen gebruik maken van het respijthuis om op te laden of even op adem te komen voor een duur van enkele dagen tot maximaal twee weken. Er zijn vier kamers gerealiseerd waar vier afzonderlijke personen kunnen verblijven. Er is een gezamenlijke keuken en badkamer met toilet op de verdieping. Op één kamer staat een slaapbank voor eventueel een ouder/gast.


Het Verdwenen Zelf (Iris Koops)

Het Verdwenen Zelf is in 2013 door Iris Koops opgericht uit de behoefte om in psycho-educatie rondom het onderwerp emotionele en psychische mishandeling te voorzien.

Het Verdwenen Zelf biedt informatie over en hulp bij narcistische mishandeling in de vorm van twee boeken, workshops en lezingen, coaching en therapie.

Het Verdwenen Zelf richt zich op slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling. Via gerichte informatie, twee boeken, individuele coaching of behandeling en workshops proberen we meer inzicht te geven in de gevolgen van narcistische mishandeling en er meer bekendheid aan te geven.


Hulp bij eetproblemen

Een van de informatiesites van Centrum eetstoornissen Ursula, onderdeel van Rivierduinen


Instagram

Privacy- en veiligheidscentrum - Over eetstoornissen


Kiezen in de ggz

Kiezen in de ggz is een website voor volwassenen van 18 jaar en ouder die op zoek zijn naar een zorgaanbieder voor hun psychische klachten. Op Kiezen in de ggz vind je handige informatie over aandoeningen en over ggz-instellingen, praktijken en behandelaren, wachttijden, vergoedingen en afstand tot de behandelaar.


Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen, integriteit en/of combinaties daarvan.


Mentaal Beter - Eetstoornissen

Informatie op gebied van eetstoornissen


NAE

Nederlandse academie voor eetstoornissen


Nederlands Eetstoornissen Register (NER)

Ouders van kinderen met eetstoornissen, mensen met eetstoornissen zelf, maar ook hulpverleners en wetenschappers hebben allemaal vragen over eetstoornissen en eetproblemen. Door herhaald vragenlijsten af te nemen bij mensen met eetstoornissen of eetproblemen en personen met eetstoornissen of eetproblemen te volgen over langere tijd, kunnen we samen antwoorden op deze vragen vinden.Dit is het doel van het Nederlands Eetstoornis Register.


Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën

Kunstzinnige therapie isvoor mensen van alle leeftijden, met uiteenlopende klachten, dieop zoek zijn naar een nieuwe balans tussen denken,voelen en handelen.


New Reflection

Website met informatie over eetstoornissen vanuit een christelijk perspectief


Nieuws over eetstoornis(sen)

Via de site Google.nl


Opvoedpoli

Integrale aanpak bij gezinsproblematiek


Overgewicht wordt onderschat

Helaas is gewicht verliezen niet zo eenvoudig en wordt de veelheid aan oorzaken nog best vaak onderschat. Om dit te begrijpen, moeten we eerst kijken naar de verschillende oorzaken. Dit platform brengt de verschillende oorzaken overzichtelijk in kaart en biedt handvaten om tot een mogelijke oplossing te komen.


Pactum jeugd- en opvoedhulp

Iedereen heeft momenten dat het niet zo lekker gaat. Vaak lucht het op als je dan met iemand praat. Met je ouders, met een goede vriend of vriendin of met een leraar op school. Soms is dat niet genoeg. Zijn je problemen te groot of te moeilijk om zelf op te lossen? Of wil je liever praten met iemand die je niet kent? Pactum luistert naar je en helpt je écht verder.


Regelhulp.nl

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.


Relatie mondgezondheid en eetstoornis (Sociale tandheelkunde door J.H.G. Poorterman op 09-09-2016)


Rouwverwerking

Informatiepagina over rouwverwerking


Sociale kaart Nederland

Organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen


Stichting Chris

Alles over eetstoornissen vindt je hier


Stichting LEF!

Was een stichting voor jonge mensen met eetproblemen enorganiseert verschillende LEF! Camps voor de doelgroep.


Stichting Opvoeden.nl

Stichting Opvoeden.nl levert een bijdrage aan het gezond opgroeien en ontwikkelen van kinderen door het online aanbieden van betrouwbare informatie aan ouders, jongeren en kinderen. Dat doet de stichting in samenwerking met wetenschappers, professionals uit de praktijk en ouders, jongeren en kinderen zelf.


Stichting TOPGGz

Stichting Topklinische GGz stelt zich als doel om de topreferente en topklinische geestelijke gezondheidszorg (TOPGGz) in Nederland te stimuleren en verder te brengen, zodat beter tegemoet gekomen kan worden aan de behoeften van patiënten.


Suïcide Preventie Centrum

De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener.


Tanden zijn de sleutel tot een vroege diagnose van eetstoornissen(Dental Info)


Vind een Psycholoog

Met als zoekopdracht klacht=eetstoornis


Vind een Therapeut

Met als zoekopdracht klacht=eetstoornis


Weet

Landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving


Vragenlijst 'eetproblemen bij mensen met ASS' (Annelies Spek)


ZEBRA Voorlichting (Enschede)

ZEBRA Voorlichting is een stichting die zich inzet voor het doorbreken van de taboes en stigma's op zelfbeschadiging en het delen van ons ervarings- en herstelverhaal. Voor zowel lotgenoten, de omgeving van lotgenoten als professionals in de GGZ en medische wereld.


Zelfregietool 2.0

Mensen kunnen meestal veel meer dan dat zij zelf denken. En als jij zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om al jouw keuzemogelijkheden te kennen.
De website zelfregietool.nl is een hulpmiddel om al deze mogelijkheden in beeld te brengen met name door gebruik te maken van de praktische kennis van ervarings(des)kundigen.


Zorgkaart Nederland

Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF, een koepel van zo'n 30 organisaties


ZorgDomein

ZorgDomein is het platform voor behandelaar (onderling) en patiënt m.b.t. zorg en wachttijden.