EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Op deze pagina informatie m.b.t. behandelmethoden.


Elektroconvulsietherapie(ECT)

Informatie m.b.t. dit onderwerp


Family Based treatment FBT / Maudsley family therapy MFT

Meer informatie daarover:

-Family Based treatment FBT

-Maudsley family therapy MFT


Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (CGT) Dialectische GedragsTherapie (DGT)

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen.In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal.


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing


MeerGezinsDagBehandelingeetstoornissen (MGDB)

Voor jongeren, die nog thuis wonen en financieel en sociaal- emotioneel afhankelijk zijn van hun ouders en verzorgers.

In 15 dagen verspreid over 5 maanden worden ouders en jongeren door middel van ervaringsgericht leren en met gebruikmaking van de dynamiek van de groep, wegwijs gemaakt uit de eetstoornis. Ouders en jongeren leren weer samen te werken, ouders worden in hun gezin weer in regie gezet en leren hun kind te coachen richting een normale ontwikkeling. In de groep wordt ter plekke geoefend in ander gedrag en worden uitdagingen aangegaan, waarbij de groep helpt en steunt. De groep vormt een bron van kennis en steun waaruit jongeren en ouders kunnen putten om de eetstoornis te begrenzen en dit vol te blijven houden. De groep maakt het mogelijk om in moeilijke omstandigheden, door een ander te helpen, ook weer zelf te kunnen nadenken over de eigen situatie en eigen gedrag. Ervaringsdeskundigheid speelt een grote rol. Vaak worden er contacten gelegd die ver na de behandeling nog helpend en steunend kunnen zijn. De veranderingen zijn duurzaam; de omgeving van de jongere leert vroegtijdig een eetstoornis te herkennen en leert er in samenwerking mee om te gaan.

De behandeling is beschreven in een uitgebreid protocol met ook werkbladen voor de jongeren en hun ouders.


Mentalization-Based Treatment (Expertisecentrum MBT Nederland)

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Ongeveer twee op drie MBT-patiënten voldoet aan de criteria van minstens één co-morbide persoonlijkheidsstoornis, meer dan 9 op 10 voldoet aan minstens één co-morbide as 1 stoornis, zoals een middelenmisbruikstoornis (79%), angststoornis (42%), stemmingsstoornis (36%) of eetstoornis (33%).


MinnieMaud

Informatie over MinnieMaud.


Psychomotorische therapie (NVPMT)

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen.Voor psychomotorische therapie werkt de cliënt dan ook samen met de therapeut aan lichamelijke activiteiten.Het doel hierbij is het met behulp van de psychomotorische therapie, gedragsverandering tot stand brengen waardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.


(Vereniging voor) Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht. Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.


Past Reality Integration methode (PRI)

Past Reality Integration gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

LET OP: PRI is niet onomstreden. Zie dit artikel in de Telegraaf van 02-03-2024.


Speltherapie

Deze website geeft informatie over speltherapie aan ouders, verzorgers, kinderen, verwijzers, aspirant speltherapeuten en belangstellenden.