EETSTOORNISVRIJ
Het kan ook anders

Jeugdwet


De nieuwe Jeugdwet: hoe verandert mijn zorg (Min. VWS)

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:


- Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg.
- De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen.
- De uitvoering van jeugdreclassering.


Regelhulp

Regelhulp is een routewijzer van het ministerie van VWS voor mensen met een ziekte of beperking.

U vindt hier eenvoudige informatie over zorg en ondersteuning

Meer informatie is hier te lezen.


Human Concern

Meer informatie over aanmelding en behandeling jeugd van <18 jaar vind je hier bij de vraag "Wat is de minimale leeftijd voor een behandeling bij Human Concern?"